Dr.Vaida Jaškevičiūtė
 Rekomendacijos:

Gaila Narkevičienė - Bostono lituanistinės mokyklos direktorė, Bostonas, MA, JAV

Dr. Simonas Žmuidzinas - Ortodontas, Niujorkas, NY, JAV

S. Ignė Marijošius - Buvusi stovyklos Neringa vedėja, Brattleboro, VT, JAV

Dana Vainauskienė - Neringos stovyklos vasaros stovyklų vedėja, Brattleboro, VT, JAV

Prof. dr. Danuta Diskienė - Vilniaus universiteto Ekonomikos ir Verslo administravimo fakulteto Vadybos katedros vedėja

Prof. habil. dr. Albinas Marčinskas - Vilniaus universiteto Ekonomikos ir Verslo administravimo fakulteto Vadybos katedros habil. profesorius
LT