Dr.Vaida Jaškevičiūtė
 

Darbo Patirtis:


  Vyksta atnaujinimai -  Prašau sugrįžkite netrukus  (2024 - Dabar)
Danske Bankas Vilnius, Lithuania
Xxxxxxxxxxxxx

  Paslaugų specialistė (Rinkos specialistė)  (2023 - 2024)
Danske Bankas Vilnius, Lithuania
Sandorių atlikimas klientų ir/ar suinteresuotų šalių vardu. Veiklos proceso etapų kontrolė ir priežiūra. „International Custody Settlement“ departamento „Standartinių veiklų registro“ atnaujinimas. Bendradarbiavimas su kolegomis iš Šiaurės šalių. Nuolatinis tobulinimas ir veiklos procesų optimizavimas, naudojant Lean principus.

  Projektų vadovė ir mokytoja  (2022 - dabar)
Bostono lituanistinė mokykla Bostonas, MA, JAV
Projektų, susijusių su Moodle (CMS) mokymo platforma, įgyvendinimas. Mokinių švietimas, grįstas Lietuvos kultūros pagrindinėmis vertybėmis. Mokinių registro administravimas. Lietuvių kalbos integruotas mokymas.

  Lektorė  (2018 - 2022)
Vilniaus universitetas ‐ Vilnius, Lietuva
Mokomosios medžiagos ruošimas, paskaitų ir seminarų vedimas, egzamininių užduočių rengimas ir vertinimas, vadovavimas studentų moksliniams darbams, aktyvus dalyvavimas profesinio tobulėjimo veiklose, mokslinių straipsnių rašymas ir dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

  ◆ Administratorė  (2017 - 2019)
VšĮ Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba ‐ Vilnius, Lietuva
Organizacijos priežiūra ir administravimas, įskaitant susirinkimų dokumentavimą bei dokumentų ruošimą ir korespondencijos valdymą. Proaktyvus bendravimas su klientais, renginių organizavimas, skatinant dinamišką darbo aplinką.

  ◆ Vyr. grupės vadovė  (2013 - 2017)
Lietuvių kultūros paveldos stovykla Neringa ‐ Vermontas, JAV
Stovyklos dalyvių priežiūra ir pagalba jiems stovyklos metu. Stovyklos programos organizavimas ir vykdymas, įskaitant lietuvių kalbos ir kultūros mokymą įvairaus amžiaus grupėms bei kitas stovyklos vadovybės paskirtas užduotis.

  ◆ Personalo skyriaus praktikantė  (2014)
AB SEB Bankas ‐ Vilnius, Lietuva
Personalo dokumentacijos ruošimas, administravimas ir sisteminimas. Darbuotojų ugdymo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas. Darbuotojų paieškos ir atrankos projektų vykdymas, organizacijos padalinių vadovų pokalbių su kandidatais organizavimas, naujai priimtų darbuotojų supažindinimas su organizacija bei vykdoma jos veikla.

  ◆ Konferencijos asistentė  (2013)
Europos komisija – Vilnius, Lietuva
Atrinktos konferencijos:
  • „FISA 2013“
  • „EURADWASTE’13“
  • „ICT 2013: Create, Connect, Grow“
  • „
Rytų partnerystės Verslo forumas
Renginio vietos paruošimas, plenarinių sesijų koordinavimas, renginio svečių pasitikimas, registracija ir jų konsultavimas, asistavimas lektoriams, renginio vietos sutvarkymas.

LT

Spausdinamas

ENG čia

LT čia